Mina barn

Här kommer jag berätta om de olika faserna i utvecklingen av mina barn som jag kallar för A. Jobbiga och roliga ting som händer. Exempelvis vad som händer vecka för vecka eller månad för månad. Då mina barn har tagit mycket av min tid de första månaderna kommer jag i efterhand skriva från mina noteringar som jag skrev vecka för vecka om vad jag upplevde och vad A gjorde.